NyhetVi har lanserat nya ICD koder som fungerar i mobilen!Kolla in

Diagnoser / åtgärder

ATC-koder

Listor

Morfologi

Logga ut
Lägg till funktion
Logga in
Skapa konto
Glömt lösenord
ABC-scoreABCD2AIR ScoreAlvarado ScoreAnjongapApgarAPRI ScoreBasalmetabolismBlatchfordBMIBrinavessAlb-korr calciumpH-korr calciumCalvertCentorkriteriernaCHA2DS2-VAScChild-PughCIWA-ArCRB‑65Dos efter ytaDropptaktDVT-scoreEnheterEGSYSEuroSCOREGlasgow ComaGRACEGUCICT Head RuleHAS-BLEDHbA1cInfusionsmängdInfusionstidInsulindosKalenderKardiovaskulär riskKorrigerat NaKroppsytaLDL (beräknat)LungemboliMedelartärtryckMDRDMELDMEWSNa-bristNa-utsöndringNEXUS-kriteriernaNjurfunktionOsmolgapOttawa AnkleOttawa KneeParklandPERC-regelnPESI-scorePromillehaltRockallSCORE2StrokeskalaSyncope RuleSunnybrookSyrgasTIMI NSTEMITIMI STEMIQTcVätskebehovVattenunderskottWETBAGS-5AWinters formelÖgonsjukdomarÖversikt
Angina-klassASAAVPUBarnBAS 90-30-90BrännskadorCanadian C-SpineCHA2DS2-VAScDermatomEKGFrämmande kroppGlasgow ComaHunt & HessHUSK MIDASKillip-klassKing's CollegeKOLLaktacidosLeverencefalopatiMUDPILESNivåbestämningNjursviktNutritionNYHAOmvandling opioiderPECARN HeadPEFReflexerRLS-85RutinnervstatusSgarbossaSIRSTHE MISFITSToxidromUSEDCRAPVätskaÖversikt
BlekingeGävleborgGotlandHallandJämtlandJönköpingKalmarDalarnaKronobergNorrbottenÖrebroÖstergötlandSödermanlandUppsalaVärmlandVästerbottenVästernorrlandVästmanlandStockholmSkåneVG-regionenUtomlands
Om icd.nuKontakta icd.nuSökalternativAnvändarkontonPrimärvårdTillägg (plugin)DiagnoslistorOm kliniklistorSnabblistanKalkylatorernaKommentarerAsterisk- / daggerparWebapp
EEndokrinologi
DHematologi
IHjärta-kärl
LHud
KGastro
OGyn/obstetrik
A-BInfektion
JLuftvägar
QMissbildningar
GNeuro
FPsyk
PPerinatologi
MSkelett, bindväv
C-DTumörer
NUrogenitalia
HÖgon
HÖNH
S-TSkador, intox
RSymptomdiagnoser
V-YOlyckor m.m.
ZÖvrigt
Operationer
HBröst
BEndokrin
JGI
LGyn
QHud
PKärl
EMun-svalg
ANervsystemet
MObstetrik
NOrtopedi
 
FThorax hjärta-kärl
GThorax övrigt
KUrologi
CÖgon
DÖNH
USkopi
XDiagnostik
TMindre ingrepp
YTransplantation
ZTilläggskoder
Övrigt
SAnestesi
AUtredning
DBehandling
GKompensation
VSVF
ZTilläggskoder
PICF Utredning
QICF Behandling
XÖvrigt
Rensa
Nyheter från mednytt
logoLängre frist för privat ambulans i Lund-Landskrona och Simri...
logo\"Rejält etiskt övertramp av överläkare Seeberger\"
logoDNA-origami exakt mätverktyg för antikroppars effektivitet
logoNy verksamhetschef på Min Doktor - och andra på nya jobb
logoPublikationslistor ej tillgängliga på profilsidor 13-14/1
logoBilliga segelfartyget ska tjäna mer per container
logoRyssland: Kontroll över rymdteleskopet Spektr-R förlorad
logoNattsyrror får kortare arbetstid
logoCalliditas Therapeutics utser Frank Bringstrup till VP Regulatory Affairs
logoÖB: Fler värnpliktiga och ny utbildning för cybersoldater
Nya kalkylatorer och lathundar
SCORE2

ABC-score

Bedömning av behovet av blodtransfusion i samband med trauma.

ABCD2

ABCD2-skalan indikerar risken för stroke inom två dagar efter en TIA.

AIR Score

Är det sannolikt att patienten har appendicit?

Alvarado Score

Ett annat verktyg för att bedöma sannolikheten att en patient har appendicit.

Anjongap

Ett hjälpmedel för att uppskatta närvaron av främmande katjoner såsom vid vissa intoxikationer.

Apgar

Poängskala för bedömning av en nyfödds tillstånd.

Basalmetabolism

Beräkna det basala energibehovet i vila.

Blatchford

Riskstratifiering av patienter med övre gastrointestinal blödning.

BMI

BMI används för att objektifiera närvaron av över- eller undervikt.

Brinavess

Dosering av vernakalant (BRINAVESS®) vid farmakologisk konvertering av förmaksflimmer.

Alb-korr calcium

Metod för att uppskatta mängden biologiskt tillgängligt calcium när man inte har B/S-Calciumjon.

pH-korr calcium

Korrigerar joniserat calcium för pH-värdet.

Calvert

Dosering av carboplatin.

Centorkriterierna

Riktlinjer för testning och behandling vid misstänkt tonsillit.

CHA2DS2-VASc

Används för att bedöma risken för stroke (indikationen för antikoagulantia).

Child-Pugh

Klassifikation för att bedöma prognosen på medellång sikt vid levercirros.

CIWA-Ar

Skattningsskala för att bedöma patienter med abstinenssymptom.

CRB‑65

Verktyg för att bedöma adekvat vårdnivå vid pneumoni.

CT Head Rule

Är en CT indicerad vid ett skalltrauma?

Enhetsomvandlaren

Omvandla labbsvar mellan svenska och amerikanska enheter. Stort urval av substanser.

Dos efter yta

Dosering av läkemedel baserat på kroppsyta.

Dropptakt

Beräkna antal droppar per minut utifrån vätskemängd och ordinationstid.

DVT-score

Skala som används på patienter där misstanke om djup ventrombos finns.

EuroSCORE

EuroSCORE är ett sätt att uppskatta mortaliteten inför hjärtkirurgi.

Glasgow Coma

Glasgow Coma Scale används ibland för att uppskatta medvetandegraden (jfr RLS).

GUCI

Index som ger information om cirrosförekomst och svar på antiviral terapi hos patienter med hepatit C.

HAS-BLED

Ett sätt att bedöma blödningsrisken när man överväger att sätta in warfarin.

HbA1c

Omvandla HbA1c-värden mellan nya och gamla enheter medan du vänjer dig vid de nya värdena.

Infusionsmängd

Kalkylator för att se hur mycket volym en patient får utifrån dropptakt och tid.

Infusionstid

Beräkna hur lång tid det tar att ge en volym vätska vid ett visst antal droppar per minut.

Kalender

Kalender med en funktion för att enkelt se vilket datum som inträffar en viss tid framåt eller bakåt (användbart vid exempelvis sjukskrivning).

Kardiovaskulär risk

SCORE-Sverige. Används för att uppskatta risken att en patient kommer att dö av hjärtkärlsjukdom.

Korrigerat Na

Korrigera natriumvärdet för hyperglykemi.

Kroppsyta

Beräkning av kroppsytan ur längd och vikt.

LDL (beräknat)

Räkna ut LDL ur totalkolesterol, HDL och triglycerider.

Lungemboli

Skala som används vid misstanke om lungembolism.

Medelartärtryck

Uppskatta medelartärtrycket (MAP).

MELD

Model of end stage liver disease score ger en uppskattning av prognosen på kort tid vid levercirros.

MEWS

Modified Early Warning Score används för att uppskatta mortalitetsrisken hos en patient utifrån vitalparametrar (och därmed behovet av intensivvård).

NEXUS-kriterierna

Är röntgen indicerat vid traumatisk nacksmärta?

Osmolgap

Finns det exogena ämnen i blodet (t ex alkoholer) hos en intoxikerad patient?

Ottawa Ankle Rules

System för att avgöra om röntgen behövs vid smärta i foten.

Parklands formel

Uppskatta vätskebehovet hos en patient med brännskada.

PERC-regeln

Kan man avstå från att utreda en lågriskpatient vidare för lungemboli?

Promillehalt

Beräkna promille ur etanolkoncentration i blodet.

San Francisco Syncope Rule

Verktyg för att uppskatta risken för allvarliga händelser efter en syncope.

Strokeskala

NIH Stroke Scale ger en uppskattning av svårighetsgraden hos en stroke.

Sunnybrook

Skattningsskala för bedömning av perifer facialispares.

Syrgas

Se hur länge en syrgastub räcker givet en viss ordination.

TIMI: NSTEMI

Uppskatta risken för död, hjärtinfarkt och revaskularisering under den närmsta tiden vid instabil angina eller icke-ST-höjningsinfarkt.

TIMI: STEMI

Mortalitet första månaden efter en ST-höjningsinfarkt.

QTc

Beräkna korrigerad QT-tid.

Ögonsjukdomar

Sannolikhetdiagnostik av ögonsjukdomar utifrån symptom.